יום א', י’ בכסלו תשע”ט
דף הבית מרחבי כיתות גלריית תמונות חדר מורים יצירת קשר

חזון בית הספר ביה"ס "אביבים" הנו בית הרואה בכל תלמיד יחיד ומיוחד- עולם ומלואו. בית המקנה תחושת בטחון ומוגנות לכל הבאים בשעריו, בו היחסים מושתתים על תקשורת מכבדת וראויה. בית המחנך את תלמידיו לטפח את האיכות האנושית שבו, לגדול להיות בן אדם מוסרי- ערכי, קשוב לזולת, מגלה רגישות לסביבתו, פועל למענה וגאה בזהות היהודית-ישראלית שלו. בית ספר 'אביבים' שואף לעצב עבור מוריו מרחבי צמיחה המאפשרים למידה, התפתחות והתחדשות מקצועית המקדמים באופן מיטבי את הישגי התלמיד, מובילים אותו להיות לומד עצמאי, בעל אסטרטגיות למידה המאמין ביכולות הטמונות בו וחותר למיצוין עד תום. תלמיד בית ספר 'אביבים' הינו בעל כישורים טכנולוגיים המתאימים לעולם מתפתח ומשתנה, צרכן תקשורת נבון וביקורתי העושה שימוש מושכל במידיות השונות כתנאי הכרחי לקיום בחברה נאורה.