יום ב', יג’ בחשון תשע”ט
דף הבית מרחבי כיתות גלריית תמונות חדר מורים יצירת קשר

לוח צלצולים 8:00-8:50 שיעור ראשון 8:50-9:40 שיעור שני 9:40-9:50 הפסקת אוכל בכיתה 9:50-10:15 הפסקה ראשונה 10:15-11:00 שיעור שלישי 11:00-11:45 שיעור רביעי 11:45-12:00 הפסקה שנייה 12:00-12:45 שיעור חמישי 12:45-13:30 שיעור שישי 13:30-14:15 שיעור שביעי 14:15- 15:00 שיעור שמיני 15:00- 15:45 שיעור תשיעי