בית ספר אביבים ראשון לציון

בית ספר אביבים ראשון לציון

"בית ספר של החופש הגדול"

הודעות ועדכונים

פרויקט השאלת ספרים תשע"ט

ברכות לתלמיד איתי גאני מכיתה ו2 על העפלתו לגמר חידון התנ"ך העירוני וזכייתו במקום הרביעי.

שיר של יום

פברואר

מנהיגוטק

קישור למשימה ה2

WCAG 2.0 (Level AA) דפי הנגישות באתרי 022 נבנו בהתאם לתקן נגישות WCAG 2.0 - AA