בית ספר אביבים ראשון לציון

בית ספר אביבים ראשון לציון

חופשה נעימה ובטוחה לקהילת אביבים

הודעות ועדכונים

רישום לצהרון ביה"ס לשנה"ל תשע"ט

תוכנית בית הספר של החופש הגדול

רשימות ספרי לימוד וציוד לשנה"ל תשע"ט

שאלון שביעות רצון-בית ספר מנגן

תחרות שחמט ארצית

הדגל שלי הוא כחול ולבן-תחרות צילומים קיץ תשע"ח

חוברות תרגול של עת הדעת לחופש הגדול

פעילות קיץ מדעית נוער שוחר מדע-אוניברסיטת בר אילן

"בית ספר של החופש הגדול"

פרויקט השאלת ספרים תשע"ט

ברכות לתלמיד איתי גאני מכיתה ו2 על העפלתו לגמר חידון התנ"ך העירוני וזכייתו במקום הרביעי.

WCAG 2.0 (Level AA) דפי הנגישות באתרי 022 נבנו בהתאם לתקן נגישות WCAG 2.0 - AA