בית ספר אביבים ראשון לציון

בית ספר אביבים ראשון לציון

כל המבזקים

אנא קראו את תקנון בית הספר וחתמו עליו בטופס המקוון המצורף. ראו בדף הראשי
12:52 (08/03/18)

לוח החודש מופיע ב"הודעות ועדכונים"
12:52 (08/03/18)

תוכנית טיולים לשנת תשע"ח מופיעה בלשונית "מידע להורים"
13:03 (18/02/18)

WCAG 2.0 (Level AA) דפי הנגישות באתרי 022 נבנו בהתאם לתקן נגישות WCAG 2.0 - AA